Tlačové dáta pre Roll Up bannery

Dôležité pokyny:

  • Z obrázku vidíte, že dáta sú na výšku o 11 cm vyššie, pretože 1 cm grafiky hore prekryje lišta a 10 cm dole sa zasunie do mechaniky rollupu.
  • Dáta musia byť dodané vo farebnom priestore CMYK, obrázky nesmú byť v RGB.
  • Všetky písma musia byť prevedené na obrysy.
  • Odporúčané rozlíšenie v závislosti od vzdialenosti pozorovateľa od roll up banneru je 150–300 DPI.
  • Dodávajte ako súbor PDF s 3mm spadávkou a orezovými značkami.
  • Verzia pdf nesmie byť vyššia ako 1.3.
  • PDF ukladáme do európskeho štandardu PDF/X-1a.
  • Orezové značky nesmú zasahovať do priestoru spadávky.